Veřejná zakázka: Generel dopravy města Kutná Hora

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 155
Systémové číslo: P18V00000078
Datum zahájení: 06.09.2018
Nabídku podat do: 20.09.2018 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Generel dopravy města Kutná Hora
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dopravně-inženýrského dokumentu v oblasti rozvoje a udržitelnosti dopravy ve městě a nejbližším okolí. Generel dopravy (GD) bude obsahovat řešení otázek v oblasti dopravy, dopravy v klidu, hromadné dopravy, cyklistické a pěší dopravy včetně vazby na okolní funkční dopravní systémy (např. PID). GD bude obsahovat analytickou část, návrhovou část a čistopis návrhu. Součástí analytické části je SWOT analýza stávajícího stavu, směrový dopravní průzkum, průzkum statické dopravy a sociologický průzkum. Návrhová část bude obsahovat koncept dopravy pro všechny složky s krátkodobým a dlouhodobým výhledem vč. průběžného projednávání konceptu. Čistopis návrhu bude obsahovat návrhy jednotlivých opatření a koncepci řešení, etapy realizace se zapracováním připomínek pro veškerou dopravu pro celé správní území města-katastrální území Kutná Hora.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kutná Hora
 • IČO: 00236195
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 552/1
  28401 Kutná Hora
 • Název odboru: oddělení regionálního rozvoje a územního plánování
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646533

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Havlíčkovo náměstí 552/1
28401 Kutná Hora

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky