Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce povrchů ulice Rudní a Uhelná Kutná Hora
Odesílatel Jiří Janál
Organizace odesílatele Město Kutná Hora [IČO: 00236195]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.09.2019 10:15:36
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
v pověření zadavatele uvedené veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v poptávkovém řízení vedeném mimo režim zákona, Vás tímto vyzývám k prokázání splnění kvalifikace a k podání Vaší nabídky k plnění předmětu této veřejné zakázky, dle podmínek uvedených ve Výzvě a v zadávací dokumentaci.
Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic MU Kutná Hora.


Přílohy
- KH kom dlažba-profil.zip (34.99 MB)