Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Realizace expozic ve Vlašském dvoře v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘“
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Zadavatel v rámci projektu s názvem „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“ (dále též jen „Projekt“), jehož předmětem je mimo jiné stavební obnova a zpřístupnění a zatraktivnění této památky UNESCO, je pro realizaci části prací, dodávek a služeb Projektu příjemcem dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného regionálního operačního programu.

Předmětem veřejné zakázky je realizace expozic v NKP Vlašský dvůr. Tato veřejná zakázka na realizaci expozic je zadavatelem rozdělena a zadávána po částech:

ČÁST 1 – „Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora“
ČÁST 2 – „Audiovizuální a multimediální prvky expozic ve Vlašském dvoře“
ČÁST 3 – „Obsahové náplně audiovize a multimédií v expozicích ve Vlašském dvoře“

ČÁST 4 – „3D Model Vlašského dvora s videomappingem“
Zadavatel využil možnosti zadat tuto Část 4 veřejné zakázky postupem dle ust. § 18 odst. 3 zákona a Část 4 veřejné zakázky tedy zadává samostatně jako veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kutnahora.cz)
Kontakt: Filip Komárek
e-mail: komarek@akev.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 03.01.2020 12:00
Datum zahájení: 20.11.2019 00:00
Odpovědné zadávání: