Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna oken a dveří , ubytovna Vítězná 443, Kutná Hora
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2019 20.05.2019 10:00
Sportovní hala Klimeška - 3. etapa
podlimitní Příjem nabídek 17.04.2019 21.05.2019 12:00
Vnitřní plynovod a vytápění pro 6 bytů v objektu Národního odboje č.p. 56, Kutná Hora
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.04.2019 06.05.2019 11:00
Kutná Hora, Elektrifikace Palackého náměstí pro kulturní akce
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.03.2019 17.04.2019 10:00
Výměna osobního výtahu v DPS U Havírny 921, Kutná Hora
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.03.2019 03.05.2019 11:00
Ústřední vytápění, DDM Kremnická 32, Kutná Hora
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2019 12.04.2019 11:00
Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - cyklostezka Vrchlice "DPS"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.02.2019 05.03.2019 15:00
Návrh expozice v Sankturinovském domě v Kutné Hoře
podlimitní Hodnocení 21.02.2019 15.03.2019 10:00
„Restaurování varhan v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2018 04.12.2018 10:00
Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28 Barborská ulice
podlimitní Zadáno 29.10.2018 22.11.2018 09:00
„Úložný systém pro depozitáře v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2018 23.10.2018 09:00
Generel dopravy města Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2018 20.09.2018 08:30
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) a výkon autorského dozoru v rámci projektu Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2018 10.09.2018 15:30
Výzkum sociálních služeb v SO ORP Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2018 16.07.2018 08:00
Výměna velkých vápen UT3G J.Palacha, Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2018 05.06.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››