Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - cyklostezka Vrchlice "DPS"
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2019 11.02.2019 11:00
Výměna oken a dveří, ubytovna Vítězná 443, Kutná Hora
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.12.2018 21.01.2019 10:00
„Restaurování varhan v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2018 04.12.2018 10:00
Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28 Barborská ulice
podlimitní Zadáno 29.10.2018 22.11.2018 09:00
„Úložný systém pro depozitáře v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2018 23.10.2018 09:00
Generel dopravy města Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2018 20.09.2018 08:30
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) a výkon autorského dozoru v rámci projektu Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2018 10.09.2018 15:30
Výzkum sociálních služeb v SO ORP Kutná Hora
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.06.2018 16.07.2018 08:00
Výměna velkých vápen UT3G J.Palacha, Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2018 05.06.2018 11:00
Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
podlimitní Zadáno 11.05.2018 31.05.2018 08:30
„Zabezpečení výstavby v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘ – výkon technického dozoru investora“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2018 21.05.2018 10:00
Provozní údržba hřiště UMT-3G v ulici Jana Palacha, Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2018 04.05.2018 11:00
Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře
podlimitní Vyhodnoceno 17.04.2018 18.05.2018 10:00
Obnova střešního pláště a vnějšího pláště domu č.p. 165 Šultysova ulice v Kutné Hoře
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2018 07.05.2018 11:00
EFEKT 2018 – Kutná Hora - dodávka svítidel a rozvaděčů pro obnovu VO
podlimitní Zadáno 13.04.2018 07.05.2018 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››