Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úklid budov městského úřadu Kutná Hora
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.01.2022 10.02.2022 10:00
„Kutná Hora - Karlov - chodník pro pěší“ – ISPROFOND 5217510458
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.11.2021 10.12.2021 08:00
Dětské oddělení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2021 09.12.2021 10:00
Tisk periodika Kutnohorské listy včetně dodání na distribuční místa
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2021 08.12.2021 10:00
Zpracování lesní hospodářské osnovy Kutná Hora pro zařizovací obvod LHO KUTNÁ HORA Z.O. KÁCOV s platností od 1.1.2023 do 31.12.2032
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2021 15.11.2021 10:00
Zimní stadion Kutná Hora – odstranění kondenzace vzdušné vlhkosti na střešní konstrukci hokejové haly
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2021 04.10.2021 10:00
Navýšení separace odpadů ve městě Kutná Hora
nadlimitní Zadáno 03.09.2021 06.10.2021 10:00
Předcházení vzniku bioodpadu ve městě Kutná Hora
nadlimitní Zadáno 03.09.2021 06.10.2021 10:00
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře – Úložný systém pro depozitář
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.08.2021 26.08.2021 10:00
Zhotovení dokumentaci ke stavebnímu povolení na rekonstrukci komunikace Ke Gruntě a Vavřinecká v městské části Kaňk Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2021 10.08.2021 13:00
Modernizace městského mobiliáře – přístřešky BUS
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.07.2021 02.12.2021 12:00
Provozování veřejných WC v ulici Libušina, v Pacákových sadech, v Breüerových sadech a na autobusovém nádraží v ulici Waldhauserova v Kutné Hoře
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2021 16.08.2021 11:00
Školní jídelny Kutná Hora – nákup konvektomatů
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.07.2021 27.07.2021 11:00
Novostavba skateparku v areálu Klimeška v Kutné Hoře
podlimitní Zadáno 24.06.2021 21.07.2021 11:00
Dodávka mobiliáře - nábytek
nadlimitní Zadáno 21.06.2021
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››