Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Opatření pro snížení ztrát soustavy CZT TEBIS v Kutné Hoře
Město Kutná Hora
podlimitní Příjem nabídek 15.12.2022 30.01.2023 10:00
Kutnohorské listy - tisk periodika včetně dodání na distribuční místa
Město Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2022 05.12.2022 10:00
Betonové bloky – lokalita Na Náměti Kutná Hora
Město Kutná Hora
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.11.2022 05.12.2022 10:00
Stavební úpravy bytu č. 2, U Havírny 921, Kutná Hora
Město Kutná Hora
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.11.2022 20.12.2022 11:00
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby – CZT – propojení Vnitřní Město
Město Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2022 31.10.2022 10:00
Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci povrchu komunikace v ulici Tyršova část v Kutné Hoře
Město Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2022 18.10.2022 10:00
„Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci povrchů u části komunikací v ulici U Nadjezdu a Pod Kaňkem v Kutné Hoře“
Město Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2022 18.10.2022 10:30
Obnova kamenné ohradní zdi, U Lazara 22, Kutná Hora
Město Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2022 26.09.2022 11:00
Zavedení systému energetického managementu ve městě Kutná Hora
Město Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2022 08.08.2022 10:00
Zajištění úklidových prací v bytovém domě Školní 401 a Kollárova 590, Kutná Hora
Město Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2022 30.06.2022 11:00
Poskytování úklidových prací a služeb v objektu sportovní haly Klimeška
Město Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2022 30.06.2022 11:00
Zpracování Změny č. 2 Územního plánu Kutná Hora
Město Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 20.06.2022 11:00
KONCESE MALÉHO ROZSAHU: „Modernizace a provozování městského mobiliáře – přístřešků zastávek v Kutné Hoře“
Město Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2022 07.06.2022 10:00
Nákup dopravního automobilu pro JSDH Kutná Hora – Malín a Dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro JSDH Kutná Hora - Poličany
Město Kutná Hora
podlimitní Zadáno 11.04.2022 02.05.2022 10:00
Dodávka vnitřního vybavení MŠ Třebišovská
Mateřské školy Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2022 25.04.2022 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››