Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce osvětlení ledové plochy Zimního stadionu Kutná Hora
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2020 18.08.2020 11:00
Sanace odvalu dolu Šafary v k.ú.Kaňk
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2020 20.07.2020 13:00
Bývalá cihelna - opravy sociálních zařízení v objektu administrativy
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2020 10.07.2020 10:00
Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kutná Hora
podlimitní Hodnocení 02.06.2020 23.06.2020 12:00
Sestava obytných kontejnerů pro přespání osob bez domova a nízkoprahové denní centrum
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.05.2020 15.06.2020 11:00
Stavební úpravy ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2020 21.05.2020 12:00
Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - Cyklostezka Vrchlice
podlimitní Zadáno 24.04.2020 28.05.2020 12:00
Oprava vnějšího pláště objektu č. p. 128 Masarykova ulice (Městské Tylovo divadlo) v Kutné Hoře
podlimitní Zadáno 22.04.2020 19.05.2020 12:00
Sportovní hala Klimeška – Kutná Hora III etapa dodávka doplňkového sportovního vybavení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.04.2020 27.04.2020 11:00
DSP Parkoviště autobusů Sedlec
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2020 11.05.2020 11:00
Obnova vnějšího pláště domu č. p. 56 náměstí Národního odboje v Kutné Hoře
podlimitní Zadáno 03.04.2020 29.04.2020 12:00
Pořízení hracích prvků na dětská hřiště v Kutné Hoře
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2020 15.04.2020 10:00
Údržba části travních porostů v Kutné Hoře 2020
podlimitní Zadáno 25.02.2020 19.03.2020 12:00
Stavební úpravy 2 bytových jednotek a stoupaček domu, Školní 401, Kutná Hora
podlimitní Zadáno 21.02.2020 16.03.2020 12:00
Restaurování vitrajových oken a dveří včetně opravy truhlářských prvků budovy Kamenného domu, čp. 183 Václavské náměstí v Kutné Hoře
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2020 03.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››