Veřejné zakázky města Kutné Hory

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Kutná Hora.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zhotovení dokumentaci ke stavebnímu povolení na rekonstrukci komunikace Ke Gruntě a Vavřinecká v městské části Kaňk Kutná Hora
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2021 10.08.2021 13:00
Modernizace městského mobiliáře – přístřešky BUS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2021 10.08.2021 14:00
Provozování veřejných WC v ulici Libušina, v Pacákových sadech, v Breüerových sadech a na autobusovém nádraží v ulici Waldhauserova v Kutné Hoře
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2021 16.08.2021 11:00
Školní jídelny Kutná Hora – nákup konvektomatů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.07.2021 27.07.2021 11:00
Novostavba skateparku v areálu Klimeška v Kutné Hoře
podlimitní Hodnocení 24.06.2021 21.07.2021 11:00
Rekonstrukce bytu č.1, Mincířská 107, Kutná Hora
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.06.2021 30.06.2021 11:00
Vybavení interiéru
nadlimitní Hodnocení 21.06.2021 23.07.2021 10:00
Knihovní nábytek
nadlimitní Hodnocení 21.06.2021 23.07.2021 10:00
Regály do depozitáře
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2021 20.08.2021 10:00
Dodávka mobiliáře - nábytek
nadlimitní Zadávání 21.06.2021
Zajištění kontrol provozuschopnosti a zkoušek činnosti EPS, EZS a CCTV
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.06.2021 02.07.2021 11:00
Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Kutná Hora
nadlimitní Vyhodnoceno 10.05.2021 10.06.2021 11:00
Protipovodňový varovný a informační systém města Kutná Hora_část digitální protipovodňový plán
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2021 10.06.2021 11:00
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře – Generální zhotovitel stavby
podlimitní Hodnocení 22.10.2020 15.12.2020 10:30
Bývalá cihelna - opravy sociálních zařízení v objektu administrativy
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2020 10.07.2020 10:00
všechny zakázky