Veřejné zakázky města Kutné Hory

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Kutná Hora.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Odstranění vzdušné vlhkosti na střešní konstrukci Zimního stadionu Kutná Hora
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.04.2020 18.05.2020 11:00
Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - Cyklostezka Vrchlice
podlimitní Příjem nabídek 24.04.2020 28.05.2020 12:00
Oprava vnějšího pláště objektu č. p. 128 Masarykova ulice (Městské Tylovo divadlo) v Kutné Hoře
podlimitní Hodnocení 22.04.2020 19.05.2020 12:00
Sportovní hala Klimeška – Kutná Hora III etapa dodávka doplňkového sportovního vybavení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.04.2020 27.04.2020 11:00
DSP Parkoviště autobusů Sedlec
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2020 11.05.2020 11:00
Obnova vnějšího pláště domu č. p. 56 náměstí Národního odboje v Kutné Hoře
podlimitní Hodnocení 03.04.2020 29.04.2020 12:00
Pořízení hracích prvků na dětská hřiště v Kutné Hoře
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2020 15.04.2020 10:00
Stavební úpravy 2 bytových jednotek a stoupaček domu, Školní 401, Kutná Hora
podlimitní Vyhodnoceno 21.02.2020 16.03.2020 12:00
Obnova ohradní zdi hřbitova všech Svatých, Česká ulice, Kutná Hora
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.01.2020 18.02.2020 10:00
Rekonstrukce povrchů ulice Rudní a Uhelná Kutná Hora
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.09.2019 16.09.2019 10:00
Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře
podlimitní Vyhodnoceno 17.04.2018 18.05.2018 10:00
Dodávka nábytku pro sportovní halu Klimeška
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.02.2018 27.02.2018 09:00
Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci povrchu komunikací v ulici Fučíkova, Roháčova, část Rudní a část Uhelná v Kutné Hoře
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.01.2018 01.02.2018 00:00
Rekonstrukce místních komunikací, Kutná Hora, Kaňk – dolní část, větev D2
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.07.2017 14.08.2017 09:30
Rekonstrukce ulice Na Náměti
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.07.2017 11.08.2017 09:30
všechny zakázky