Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře – Generální zhotovitel stavby
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce Sankturinovského domu v Kutné Hoře, jenž je součástí památkové rezervace, která byla zapsána r. 1995 na seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Stavba je součástí areálu nemovité kulturní památky ÚSKP r. č. 25851/2-1043.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kutnahora.cz)
Kontakt: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 28360125, se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00, e-mail: zakazky@akfiala.cz, tel.: +420 541 211 528, ID datové schránky: vb7kdaz.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 15.12.2020 10:30
Datum zahájení: 22.10.2020 15:55
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: