Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Sanace odvalu dolu Šafary v k.ú.Kaňk
Odesílatel Kateřina Hladíková
Organizace odesílatele Město Kutná Hora [IČO: 00236195]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.06.2020 10:09:14
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Veřejná zakázka

Sanace odvalu dolu Šafary


Přílohy
- 1-výzva.pdf (501.78 KB)