Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Rekonstrukce 4 bytových jednotek a nebytových prostor Školní 401 15.04.2021
Smlouva o dílo: provedení inklinometrických a bezpečnostních geodetických měření v roce 2021 v ulici Kremnická a Táborská v Kutné Hoře, vč. vypracování závěrečné zprávy. 15.04.2021
Objednávka revizních a servisních prací v objektu Vlašského dvora, Kutná Hora 14.04.2021
Chodník podél komunikace Kutná Hora - Poličany - PD 13.04.2021
Modernizace osvětlení smuteční síně hřbitova U Všech Svatých, Česká 793, Kutná Hora 12.04.2021
Smlouva o zřízení předkupního práva jako věcného práva 06.04.2021
Rekonstrukce MŠ Trebišovská, Kutná Hora - organizace VŘ 01.04.2021
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce 31.03.2021
Pasportizace soustavy CZT v Kutné Hoře 31.03.2021
Smlouva o výpůjčce 31.03.2021
Tachymetrické zaměření - Sklenářův dolík Kutná Hora 24.03.2021
Kupní smlouva 18.03.2021
Objednávka - PD Neškaredice, Perštejnec 18.03.2021
Rekonstrukce chodníků Masarykova ulice - výkon autorského dozoru 15.03.2021
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře 11.03.2021
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře - BOZP 11.03.2021
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře - TDI 11.03.2021
Smlouva o sběru odpadu 11.03.2021
Objednávka podle zaslané nabídky "Poptávka - notebooky, brašny, myši, WIFI" 09.03.2021
ZUŠ - Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku 28.02.2021
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››