Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Sanace odvalu dolu Šafary v k.ú.Kaňk
Odesílatel Kateřina Hladíková
Organizace odesílatele Město Kutná Hora [IČO: 00236195]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2020 10:34:52
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

Souhrnná zpráva a Souhrnná technická zpráva byla původně chybně zveřejněna - neobsahovala kompletní zprávy. Nyní jsou zprávy nahrány v kompletní verzi.


Přílohy
- A_Průvodní zpráva.pdf (493.47 KB)
- B_Souhrnná technická zpráva.pdf (1.73 MB)