Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sanace odvalu dolu Šafary v k.ú.Kaňk
Odesílatel Kateřina Hladíková
Organizace odesílatele Město Kutná Hora [IČO: 00236195]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.07.2020 12:26:49
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace doplněna o doplněný Výkaz výměr a přidány stanoviska dotčených orgánů.


Přílohy
- výkaz výměr 2.xlsx (127.60 KB)
- 17.Krajská hygienická stanice.pdf (1.81 MB)
- 2.Čepro, a.s..pdf (548.03 KB)
- 3.CETIN.pdf (218.27 KB)
- 9.Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s..pdf (1.27 MB)
- 22.Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje.pdf (519.89 KB)
- 23.ČIŽP oblastní inspektorát PRAHA.pdf (845.04 KB)
- 21.ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i.pdf (564.81 KB)
- Město Koordinované závazné stanovisko.pdf (706.57 KB)