Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Školní jídelny Kutná Hora – nákup konvektomatů
Odesílatel Pavlína Daňková
Organizace odesílatele Město Kutná Hora [IČO: 00236195]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.07.2021 21:42:09
Předmět Výzva Školní jídelny Kutná Hora-nákup konvektomatů

VZMR - výzva Školní jídelny Kutná Hora-nákup konvektomatů vč. příloh


Přílohy
- VZMR_Výzva_Školní jídelny Kutná Hora – nákup konvektomatů.doc (165.00 KB)
- příloha č. 1-kupní smlouva konvektomaty.doc (101.00 KB)
- příloha č. 2_Technická specifikace_10x11.pdf (62.03 KB)
- příloha č. 3_Technická specifikace_ 20x11.pdf (58.86 KB)
- příloha č. 4-Kryci list.doc (84.50 KB)
- příloha č. 5-Čestné prohlášení.doc (59.50 KB)