Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Modernizace městského mobiliáře – přístřešky BUS
Odesílatel Pavlína Daňková
Organizace odesílatele Město Kutná Hora [IČO: 00236195]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.07.2021 10:30:59
Předmět Výzva PTK Modernizace městského mobiliáře – přístřešky BUS

PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE
v souladu s §33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Modernizace městského mobiliáře – přístřešky BUS

Vážení obchodní partneři,

Město Kutná Hora si Vás tímto s odkazem na § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dovoluje vyzvat k účasti na písemné předběžné tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce s názvem: Modernizace městského mobiliáře – přístřešky BUS

Jakékoliv dotazy, připomínky prosím zasílejte výhradně e-mailem. Kontaktní osobou za Město Kutná Hora je Božena Marhanová, tel. 327 710 191, e-mail: marhanova@mu.kutnahora.cz

S pozdravem
Ing. Lucie Štolbová
vedoucí technického oddělení


Přílohy
- Průvodní dopis.docx (23.12 KB)
- příloha č. 1 výzva k předběžné tržní konzultaci.docx (20.19 KB)
- Příloha č. 2 dotazník.xlsx (12.48 KB)
- Příloha č. 3 seznam BUS čekáren.xlsx (12.77 KB)
- Příloha č. 4 orientační situace.jpg (182.96 KB)