Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Školní jídelny Kutná Hora – nákup konvektomatů
Odesílatel Jiří Lázňovský
Organizace odesílatele Město Kutná Hora [IČO: 00236195]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.07.2021 11:22:25
Předmět Odpověď na dotaz ze dne 19.7.2021

Dotaz č. 1
U parametru Vybavení stroje uvádíte specifikaci „Možnost navýšení kapacity zařízení příčné nebo podélné uložení GN 1/1, GN 2/1 nebo použití speciálních GN.“ Domníváme se, že zadání odpovídá patentované technologii FlexiRack® výrobce MKN. Zároveň nám tato funkce nepřijde z pohledu obsluhy a manipulace efektivní tak, jak uvádí v popisu výrobce. V praxi to znamená přeskládat a přesypávat jídlo z 2/1 GN zpět do standartních 1/1 GN za účelem uskladnění, regenerace, expedice do samotného výdeje (standardní rozměr servírovacích vozíků a van je vždy GN 1/1) apod. Můžeme nabídnout zařízení 10x1/1 GN nebo 20x1/1 GN?

Odpověď: preferujeme použití 1/1GN, požadujeme však kapacitu 20x1/1 a 40x 1/1GN

Dotaz č. 2
V technické specifikaci uvádíte,
Elektrický konvektomat 10x1/1 GN
Příkon max 17kW s možností rozšíření na 10x 2/1 – zde je uveden chybně buď příkon, který je vyšší než 20kW nebo chybné uvedení rozšíření kapacity na 10x 2/1
Příkony strojů velikosti 10x 1/1GN mají obvykle 17-19kW a u velikostí 10x 2/1GN 29-31kW
Elektrický konvektomat 20x1/1 GN
Příkon max 33kW s možností rozšíření na 20x 2/1 – zde je uveden chybně buď příkon, který je vyšší než 35kW nebo chybné uvedení rozšíření kapacity na 20x 2/1
- velké stroje s nízkým příkonem nemohou zajistit dostatečný tepelný zdroj varné komory
- v základním vybavení přístroje nejsou ani velikosti GN 2/1 uvedeny, pouze velikosti 1/1GN
Mohli bychom Vás požádat o upřesnění uvedených příkonů, velikosti varné komory či velikosti gastronádob

Odpověď: požadujeme velikosti konvektomatů viz bod č.1, tedy kapacitu 10- 20 x1/1GN a 20-40x1/1GN
Překročení max. příkonu nebude důvodem k vyloučení z výběrového řízení

Dotaz č. 3
Ve specifikaci není uveden způsob vyvíjení páry, Retigo jako výrobce může nabídnout jak injekční tak i bojlerový model. Pro tuto zakázku s ohledem na druh provozu bychom doporučili bojlerový model který disponuje i záložním systémem nástřiku.

Odpověď: požadujeme buď bojlerový způsob přípravy páry nebo způsob pomocí rekuperační jednotky. V žádném případě ne injekční - tyto modely budou z výběrového řízení vyřazeny

Dotaz č. 4
V technické dokumentaci požadujete v části příslušenství, čtečku čárových kódů, chtěli bychom se zeptat zda tento parametr je důležitý a případně zda tento parametr je veliké kritérium při rozhodování.

Odpověď: preferujeme výrobky s možností programování pomocí čtečky čárových kódů z důvodu jednoduchého nastavení přístroje. Z dostupných informací disponuje touto funkcí více výrobců konvektomatů.