Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Školní jídelny Kutná Hora – nákup konvektomatů
Odesílatel Jiří Lázňovský
Organizace odesílatele Město Kutná Hora [IČO: 00236195]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.07.2021 11:31:49
Předmět Odpověď na námitku ze dne 21.7.2021

Specifikace pro vypsání VŘ byla vytvořena po předešlém průzkumu trhu a nebyla shledána jako diskriminační a zvýhodňující konkrétního výrobce.
Jednotlivé body specifikace mohou být nahrazeny stejným nebo kvalitnějším parametrem.

Elektrický konvektomat 10x1/1 GN s možností rozšíření kapacity pro regeneraci - zde může být nabídnuta alternativa 10x2/1 nebo 20x1/1 - tak aby byla dostatečná kapacita pro provoz školní jídelny. Při možném překročení parametru příkon, nebude tento bod ve specifikaci důvodem k vyřazení z VŘ.
− Video-návod k obsluze - možno dodat také na CD
− Funkce skeneru s načítáním čárových kódů pro automatizaci varných procesů - zde preferujeme tuto funkci pro snadné nastavení programu a jednoduchosti obsluhy.
− Možnost navýšení kapacity konvektomatu při regeneraci použitím GN 2/1 - viz bod č.1zde může být nabídnuta alternativa 10x2/1 nebo 20x1/1 - tak aby byla dostatečná kapacita pro provoz školní jídelny. Při možném překročení parametru příkon, nebude tento bod ve specifikaci důvodem k vyřazení z VŘ.
− Automatické čištění za pomoci speciálních kartuší - možno nahradit alternativním řešením, preferujeme však s ohledem na bezpečnost, pevné detergenty , nikoli tekuté. Nedodržení tohoto parametru nebude důvodem k vyloučení z VŘ

Zadavatel dále v Příloze č. 3 k Výzvě, tedy v související zadávací dokumentaci nazvané Technická
specifikace stanovil určité technické podmínky níže uvedeným způsobem:
b) Elektrický konvektomat 20x1/1 GN s možností rozšíření kapacity pro regeneraci -zde může být nabídnuta alternativa 20x2/1- tak aby byla dostatečná kapacita pro provoz školní jídelny. Při možném překročení parametru příkon, nebude tento bod ve specifikaci důvodem k vyřazení z VŘ.
− Video-návod k obsluze - možno dodat také na CD
− Funkce skeneru s načítáním čárových kódů pro automatizaci varných procesů zde preferujeme tuto funkci pro snadné nastavení programu a jednoduchosti obsluhy.
− Možnost navýšení kapacity konvektomatu při regeneraci použitím GN 2/1 - viz bod č.1 zde může být nabídnuta alternativa 20x2/1- tak aby byla dostatečná kapacita pro provoz školní jídelny. Při možném překročení parametru příkon, nebude tento bod ve specifikaci důvodem k vyřazení z VŘ.
− Automatické čištění za pomoci speciálních kartuší možno nahradit alternativním řešením, preferujeme však s ohledem na bezpečnost, pevné detergenty , nikoli tekuté. Nedodržení tohoto parametru nebude důvodem k vyloučení z VŘ