Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování lesní hospodářské osnovy Kutná Hora pro zařizovací obvod LHO KUTNÁ HORA Z.O. KÁCOV s platností od 1.1.2023 do 31.12.2032
Odesílatel Pavlína Daňková
Organizace odesílatele Město Kutná Hora [IČO: 00236195]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.10.2021 11:09:13
Předmět Výzva- Zpracování lesní hospodářské osnovy Kutná Hora pro zařizovací obvod LHO KUTNÁ HORA Z.O. KÁCOV s platností od 1.1.2023 do 31.12.2032

VÝZVA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
A K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. PŘÍLOH.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Požadavky zadavatele na sestavení nabídky /1 strana/
Příloha č. 2 – Krycí list – vyplněný zaslat s nabídkou /1 strana/
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění způsobilosti a kvalifikace
Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo


Přílohy
- Výzva_ Zpracování lesní hospodářské osnovy Kutná Hora pro zařizovací obvod LHO KUTNÁ HORA Z.O. KÁCOV vč. přílohy č.1 _ č.4.doc (5.14 MB)