Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka nábytku pro sportovní halu Klimeška
Odesílatel Jiří Pilský
Organizace odesílatele Město Kutná Hora [IČO: 00236195]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.02.2018 17:42:29
Předmět Výzva

Vážení, v příloze vám zasíláme výzvu k podání nabídky.
Těšíme se na vaší cenovou nabídku.
S pozdravem Pilský Jiří


Přílohy
- Příloha č.1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu.pdf (60.50 KB)
- Výzva k podání nabídky.pdf (43.66 KB)