Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sanace odvalu dolu Šafary v k.ú.Kaňk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.06.2020 20.07.2020 13:00
Bývalá cihelna - opravy sociálních zařízení v objektu administrativy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.06.2020 10.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016