Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Celková cena dodávky - 2ks konvektomatů včetně DPH
Jednotka: Kč vč. DPH
Popis:
(nepovinné)
hodnotícím kritériem je celková cena dodávky zboží, tj. 2ks konvektomatů:
a) Elektrický konvektomat 10x1/1 GN s možností rozšíření kapacity pro regeneraci
b) Elektrický konvektomat 20x1/1 GN s možností rozšíření kapacity pro regeneraci
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět