Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Nejnižší nabídková cena uvedená v Kč celkem včetně daně z přidané hodnoty
Jednotka:
Popis:
(nepovinné)
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou pak bude nabídka, která po vyhodnocení
všech dílčích hodnotících kritérií ceny a po sečtení bodových hodnot získaných v rámci vyhodnocení všech dílčích hodnotících kritérií získá nejvyšší počet bodů.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ano
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět