Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Denní úklid
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka: 1 úklid
Poptávané množství: 365 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Nejnižší nabídková cena uvedená v Kč celkem včetně daně z přidané hodnoty
Bližší popis:
(nepovinné)
Denní úklid viz ZD
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět