Smlouva: Dodatek číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Kutná Hora č. 022021

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3542
Datum uzavření smlouvy: 19.12.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč vč. DPH: 500 000,00
Jedná se o dodatek smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Sparta Kutná Hora, z.s.

Název (předmět)

Dodatek číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Kutná Hora č. 022021

Stručný popis

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu návratnosti poskytnutých finančních prostředků sjednaného v odstavci 2.2 čl. II Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města uvedené v čl. I. tohoto dodatku takto:
Příjemce se zavazuje poskytnuté prostředky vrátit poskytovateli bezodkladně po dokončení rekonstrukce uvedené v čl. I veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční výpomoci z rozpočtu Města Kutná Hora číslo : 022021 nejpozději v termínu 31.3.2023

Zadavatel

  • Úřední název: Město Kutná Hora
  • IČO: 00236195
  • Poštovní adresa:
    Havlíčkovo náměstí 552/1
    28401 Kutná Hora
  • Název odboru: Odbor správy majetku Městského úřadu Kutná Hora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646533

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy