Veřejná zakázka: Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek elektřiny na rok 2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3
Systémové číslo: P16V00000003
Spisová značka: TEST-TEST-MKH/000187/2016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.10.2016
Nabídku podat do: 31.10.2016 12:30
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek elektřiny na rok 2017
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je realizace dodávek silové elektrické energie v režimu Smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie (dále: „Smlouva o SSDEE“) do odběrných míst Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kutná Hora
 • IČO: 00236195
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 552/1
  28401 Kutná Hora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646533

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kutnahora.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky