Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup osobního motorového vozidla pro potřeby Městské knihovny Kutná Hora
Odesílatel Gabriela Jarkulišová
Organizace odesílatele Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace [IČO: 62951491]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.06.2019 14:47:47
Předmět Výzva

• Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku
Předmětem zakázky je:
• Nákup 1 ks nového nepoužitého osobního motorového vozidla pro potřeby Městské knihovny Kutná Hora, které bude využíváno k přepravě osob a rozvozu knihovních souborů. Z toho důvodu požadujeme vozidlo, které umožňuje kombinovat přepravu osob a nákladu.


Přílohy
- VZMR_nákup_vozidla_městská_knihovna_KH.docx (51.50 KB)
- Př.č.1_požadavky_ zadavatele _na_sestavení_nabídky.docx (22.71 KB)
- Př.č.2_krycí _list_nabídky.docx (20.35 KB)