Veřejná zakázka: Nákup osobního motorového vozidla pro potřeby Městské knihovny Kutná Hora

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 191
Systémové číslo: P19V00000024
Datum zahájení: 26.06.2019
Nabídku podat do: 15.07.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup osobního motorového vozidla pro potřeby Městské knihovny Kutná Hora
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Nákup nového nepoužitého osobního motorového vozidla pro potřeby Městské knihovny Kutná Hora. Auto bude využíváno k přepravě osob a rozvozu knihovních souborů. Požadavkem je vozidlo, které umožňuje kombinovat přepravu osob a nákladu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
 • IČO: 62951491
 • Poštovní adresa:
  Husova 145/14
  28401 Kutná Hora

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podání nabídek v listinné podobě
Nabídky v listinné podobě lze podávat poštou nebo v pracovních dnech do podatelny zadavatele tak, aby nabídka byla doručena zadavateli do konce lhůty pro podání nabídek.
Adresa pro podávání nabídek:
Podatelna Městské knihovny Kutná Hora, Husova 145, 284 01 Kutná Hora
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce, na které musí být uvedena adresa uchazeče. Obálka musí být dále označena nápisem:„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ,,Nákup osobního motorového vozidla pro potřeby Městské knihovny Kutná Hora“

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky