Veřejná zakázka: Nákup osobního motorového vozidla pro potřeby Městské knihovny Kutná Hora

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 191
Systémové číslo VZ: P19V00000024
Datum zahájení: 26.06.2019
Nabídku podat do: 15.07.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup osobního motorového vozidla pro potřeby Městské knihovny Kutná Hora
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Nákup nového nepoužitého osobního motorového vozidla pro potřeby Městské knihovny Kutná Hora. Auto bude využíváno k přepravě osob a rozvozu knihovních souborů. Požadavkem je vozidlo, které umožňuje kombinovat přepravu osob a nákladu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
 • IČO: 62951491
 • Poštovní adresa:
  Husova 145/14
  28401 Kutná Hora

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podání nabídek v listinné podobě
Nabídky v listinné podobě lze podávat poštou nebo v pracovních dnech do podatelny zadavatele tak, aby nabídka byla doručena zadavateli do konce lhůty pro podání nabídek.
Adresa pro podávání nabídek:
Podatelna Městské knihovny Kutná Hora, Husova 145, 284 01 Kutná Hora
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce, na které musí být uvedena adresa uchazeče. Obálka musí být dále označena nápisem:„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ,,Nákup osobního motorového vozidla pro potřeby Městské knihovny Kutná Hora“

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy