Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kutná Hora
Odesílatel Jakub Ruml
Organizace odesílatele Město Kutná Hora [IČO: 00236195]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.06.2020 14:05:14
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Vyzýváme Vás k předložení nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby v oblasti zpracování plánu ÚSES pro ORP Kutná Hora. Bližší informace a odkaz na zadávací dokumentaci je uveden v příloze této výzvy.


Přílohy
- Kutná Hora_výzva a oznámení Plán ÚSES - podepsana.pdf (539.18 KB)