Veřejná zakázka: Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kutná Hora

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 260
Systémové číslo: P20V00000033
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.06.2020
Nabídku podat do: 23.06.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kutná Hora
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování plánu ÚSES ORP Kutná Hora dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability.

Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření odborného komplexního dokumentu umožňujícího posílit přirozené funkce krajiny mimo CHKO a NP v nezastavěném a zastavěném území. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnosti v krajině. Základem řešení je vytvoření podkladu pro zpracování územně plánovací dokumentace obcí a kraje, pro realizaci skladebných prvků ÚSES, pro provádění pozemkových úprav, pro lesní hospodářské plány, vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 730 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kutná Hora

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kutná Hora
 • IČO: 00236195
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 552/1
  28401 Kutná Hora
 • Název odboru: odbor životního prostředí Městského úřadu Kutná Hora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646533

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kutnahora.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky