Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře – Úložný systém pro depozitář
Odesílatel Jan Tejkal
Organizace odesílatele Město Kutná Hora [IČO: 00236195]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.08.2021 15:59:50
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1


Přílohy
- Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1.pdf (256.16 KB)