Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka nábytku pro sportovní halu Klimeška
Odesílatel Jiří Pilský
Organizace odesílatele Město Kutná Hora [IČO: 00236195]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.02.2018 07:48:04
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

Vážení, zasílám Doplnění zadávací dokumentace č. 2. - rozšířený výkaz výměr k ocenění.
S pozdravem Pilský J.


Přílohy
- Rozšířený výkaz výměr k ocenění.xlsx (295.19 KB)