Profil zadavatele: Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

  • Název: Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
  • IČO: 49549511
  • Adresa:
    U Lazara 22/2
    28401 Kutná Hora
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kutnahora.cz/profile_display_4.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-024899
  • Předchozí profil(y) zadavatele: http://tskh.profilzadavatele.cz/

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup komunálního zametacího stroje
podlimitní Zadáno 11.08.2023 01.09.2023 11:00
Údržba části travních porostů v Kutné Hoře 2021
podlimitní Zadáno 30.03.2021 19.04.2021 11:00
Údržba části travních porostů v Kutné Hoře 2020
podlimitní Zadáno 25.02.2020 19.03.2020 12:00
EFEKT 2018 – Kutná Hora - dodávka svítidel a rozvaděčů pro obnovu VO
podlimitní Zadáno 13.04.2018 07.05.2018 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016