Profil zadavatele: Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40

  • Název: Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40
  • IČO: 70877564
  • Adresa:
    Kamenná stezka 40/1
    28401 Kutná Hora
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kutnahora.cz/profile_display_713.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení