Veřejné zakázky města Kutné Hory

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Kutná Hora.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování Energetického auditu pro Město Kutná Hora
Město Kutná Hora
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2023 13.09.2023 12:00
Pořízení automobilů pro Pečovatelskou službu Kutná Hora - Dodávka osobního automobilu 2
Pečovatelská služba Kutná Hora, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2023 04.09.2023 11:00
Pořízení automobilů pro Pečovatelskou službu Kutná Hora - Dodávka osobního automobilu 1
Pečovatelská služba Kutná Hora, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2023 04.09.2023 10:00
Nákup komunálního zametacího stroje
Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
podlimitní Vyhodnoceno 11.08.2023 01.09.2023 11:00
Pojištění majetku a odpovědnosti města Kutná Hora
Město Kutná Hora
nadlimitní Hodnocení 10.07.2023 15.08.2023 11:00
Modernizace veřejného osvětlení Kutná Hora – etapa Kouřimská Výzva č. NPO 2/2022, registrační číslo dotace 2182000458
Město Kutná Hora
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.06.2023 12.07.2023 12:00
Kontejnery pro krizové centrum Sokolovna Malín
Město Kutná Hora
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2023 25.08.2023 10:00
Projektová dokumentace Kutná Hora Hlouška – 1.A.etapa regenerace
Město Kutná Hora
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2023 07.06.2023 12:00
„Revitalizace hřbitova Kutná Hora – dokončení Technický dozor stavebníka“
Město Kutná Hora
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.02.2023 01.03.2023 12:00
Opatření pro snížení ztrát soustavy CZT TEBIS a modernizace systému v Kutné Hoře
Město Kutná Hora
podlimitní Vyhodnoceno 20.02.2023 31.03.2023 10:00
Betonové bloky – lokalita Na Náměti Kutná Hora
Město Kutná Hora
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.11.2022 05.12.2022 10:00
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře – Úložný systém pro depozitář
Město Kutná Hora
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.08.2021 26.08.2021 10:00
Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře
Město Kutná Hora
podlimitní Vyhodnoceno 17.04.2018 18.05.2018 10:00
Dodávka nábytku pro sportovní halu Klimeška
Město Kutná Hora
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.02.2018 27.02.2018 09:00
Výměna 2 kusů kogeneračních jednotek na kotelně Šipší
KH TEBIS s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.02.2017 13.03.2017 10:00
všechny zakázky