Profil zadavatele: KH TEBIS s.r.o.

  • Název: KH TEBIS s.r.o.
  • IČO: 47542713
  • Adresa:
    Puškinská 641
    28401 Kutná Hora
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kutnahora.cz/profile_display_5.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-022628

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna 4 kusů kogeneračních jednotek na blokových kotelnách Hlouška a Šipší
nadlimitní Zadáno 19.03.2018 25.04.2018 16:00
Výměna 2 kusů kogeneračních jednotek na kotelně Šipší
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.02.2017 13.03.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016