Smlouva: Smlouva o dílo: Změna č. 2 Územního plánu Kutná Hora včetně tzv. úplného znění

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3364
Datum uzavření smlouvy: 21.07.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 410 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 496 100,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo: Změna č. 2 Územního plánu Kutná Hora včetně tzv. úplného znění

Stručný popis

Změna č. 2 zpracovaná v rozsahu Usnesení zastupitelstva Města Kutná Hora č. Z/58/22, ze dne 15. 3. 2022 o pořízení změny č. 2 územního plánu Kutná Hora a o jejím obsahu.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Kutná Hora
  • IČO: 00236195
  • Poštovní adresa:
    Havlíčkovo náměstí 552/1
    28401 Kutná Hora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646533

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy