Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Kompletní dodávka a montáž - generální klíč sportovní hala Klimeška 05.04.2018
7700101012-1/BVB Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 05.04.2018
Objednávka na opravu havárie vodovod.přípojky v objektu č.p. 56, nám. Národního odboje, Kutná Hora 04.04.2018
Smlouva o výkonu funkce pověřence GDPR 04.04.2018
Smlouva o nájmu movité věci, smlouva č. 2018/1/ba 01.04.2018
Servisní smlouva 29.03.2018
Objednávka 28.03.2018
Smlouva o parkování a střežení odstraněných vozidel 28.03.2018
Sportovní hala Klimeška K. Hora - ZDP 26.03.2018
Dodávka a montáž nábytku pro sportovní halu Klimeška 23.03.2018
restaurování fasády uličního průčelí Kamenného domu 23.03.2018
Smlouva o provádění úklidových a domovnických prací 22.03.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Život 90 Zruč nad Sázavou, z.ú. 22.03.2018
Příkazní smlouva 20.03.2018
objednávka na restaurování náhrobku JUDr. Schneider - Svoboda 19.03.2018
PD DPS - Víceúčelová sportovní hala v areálu Klimeška v Kutné Hoře - III. etapa 19.03.2018
PD - rekonstrukce povrchu komunikací Roháčova, Rudní, Uhelná - Kutná Hora 16.03.2018
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - Sparta K.Hora, z.s. 16.03.2018
Výměna výplní, Mincířská 107/2, Kutná Hora 16.03.2018
Smlouva o dílo - ul. Slévárenská 14.03.2018