Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) 27.10.2020
Údržba věžních hodin 22.10.2020
Objednávka č. 08/2020/OPPŠK 19.10.2020
Objednávka č. 08/2020/OPPŠK 19.10.2020
Objednávka č. 09/2020/OPPŠK 19.10.2020
Objednávka č. 17/2020/OPPŠK 19.10.2020
Objednávka - dodání projektoru 19.10.2020
Objednávka - dodání vánoční výzdoby 19.10.2020
Objednávka podle telefonické nabídky 16.10.2020
Oprava povrchů komunikací v místní části Kaňk u Kutné Hory 15.10.2020
Terénní úpravy Sportovní hala Klimeška Kutná Hora 15.10.2020
Dohoda o ukončení 13.10.2020
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy ze dne 19.7.2011 13.10.2020
Smlouva o výpůjčce 13.10.2020
Kupní smlouva 12.10.2020
Smlouva o dílo 12.10.2020
Smlouva o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti 12.10.2020
EZS + CCTV, Radnická 178, Kutná Hora 09.10.2020
Smlouva o dílo č. ZPSD-SRO-2020-0086 09.10.2020
Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění uměleckého vystoupení č. 05/2020 ze dne 30.3.2020 08.10.2020