Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Oprava komínů, Barborská 30, Kutná Hora 18.03.2020
Realizace expozic v NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře - část 1 18.03.2020
Smlouva o dílo - Stavební opravy, Ortena 80, Kutná Hora 18.03.2020
Dodávka technického vybavení expozic v NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře 16.03.2020
Obnova ohradní zdi hřbitova Všech Svatých, Česká ulice 11.03.2020
Vchod B - Breüerovy sady, Kutná Hora 11.03.2020
Projekt - Parkoviště autobusů Sedlec 09.03.2020
Smlouva o dílo: provedení inklinometrických a bezpečnostních geodetických měření v roce 2020 v ulici Kremnická a Táborská v Kutné Hoře, vč. vypracování závěrečné zprávy. 04.03.2020
Objednávka dle nabídky - "Balíček TRBOnet Enterprise Basic 03.03.2020
Kacení stromů pro cyklostezku 02.03.2020
Objednávka podle zaslané nabídky "Poptávka - notebooky, počítače, tiskárny" 29.02.2020
Smlouva o výpůjčce 27.02.2020
Opravná dohoda o poskytnutí dotace 25.02.2020
Opravná dohoda VPS o poskytnutí příspěvku 25.02.2020
Objednávka kamerové plošiny 24.02.2020
Smlouva o termínovaném vkladu 24.02.2020
Nájemní smlouva 21.02.2020
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB-služebnosti 21.02.2020
Realizace amfiteátru - Breüerovy sady, Kutná Hora 20.02.2020
Objednávka - úprava zdiva a jeviště v Parku pod Vlašským dvorem 14.02.2020