Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Obnova střešního pláště a fasády domu čp. 183 Václavské náměstí, Kutná Hora 10.03.2016
Restaurování výmalby interiéru hrobky III (Orclmeistrova) na hřbitově u kostela Všech Svatých, Česká ulice, parc. č. 4057/1 k.ú. Kutná Hora 08.03.2016
Nájemní smlouva k užívání pozemku p.č. 3987 v k.ú. Kutná Hora 29.02.2016
Stavební úpravy budovy Radnická 178, Kutná Hora 12.01.2016
Objednávka - Roční svoz podzemních kontejnerů 09.01.2016
Nájemní smlouva 07.01.2016
Smlouva o provozování veřejných WC v Pacákových sadech a v Libušině ulici v Kutné Hoře 01.12.2015
Nájemní smlouva 07.10.2015
SMLOUVA O DÍLO na realizaci veřejné zakázky s názvem:„Územní plán Kutná Hora“ 23.09.2015
Smlouva o výpůjčce 01.09.2015
Nájemní smlouva o nájmu nemovitých věcí 31.07.2015
Nájemní smlouva na nájem sloupů VO 20.05.2015
Nájemní smlouva o nájmu nebyt.prostor v budově č.p. 378 U Beránky, Malín 30.03.2015
Smlouva o zabezpečení provozu tepelného zařízení v objektu č.p. 922 U Havírny Kutná Hora 01.03.2015
Nájemní smlouva 20.02.2015
Nájemní smlouva 12.01.2015
Nájemní smlouva 29.12.2014
smlouva o dílo na vypracování lesních hospodářských osnov 24.11.2014
Smlouva o provozování sběrného dvora 31.10.2014
Smlouva o zajištění svozu a likvidace směsného komunálního odpadu a úklidu kontejnerových stanovišť 31.10.2014