Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v ulici Kamenná stezka, Kutná Hora 24.06.2016
Sportovní hala Klimeška Kutná Hora - BOZP 24.06.2016
RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB 23.06.2016
Sportovní hala areál Klimeška - Kutná Hora 21.06.2016
Smlouva o poskytnutí servisních služeb 17.06.2016
Nájemní smlouva 26.05.2016
Smlouva o výpůjčce 26.05.2016
Smlouva o dílo - Obnova Sankturinovského domu Kutná Hora - PD 09.05.2016
Restaurování Morového sloupu v Šultysově ulici v Kutné Hoře 02.05.2016
Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v ulici Bělocerkevská, Kutná Hora 29.04.2016
Rámcová dohoda číslo O2OP/638455 07.04.2016
Nájemní mslouva 31.03.2016
Poskytnutí dotace - Dačického dům v KH 29.03.2016
Oprava opěrné zdi včetně restaurování kašny u žáby, areál parku u Vlašského dvora, na pozemku parc. č. 2 k.ú. Kutná Hora 24.03.2016
Obnova vnějšího pláště domu čp. 242 Česká ulice, Kutná Hora 21.03.2016
Obnova střešního pláště a fasády domu čp. 183 Václavské náměstí, Kutná Hora 10.03.2016
Restaurování výmalby interiéru hrobky III (Orclmeistrova) na hřbitově u kostela Všech Svatých, Česká ulice, parc. č. 4057/1 k.ú. Kutná Hora 08.03.2016
Nájemní smlouva k užívání pozemku p.č. 3987 v k.ú. Kutná Hora 29.02.2016
Stavební úpravy budovy Radnická 178, Kutná Hora 12.01.2016
Objednávka - Roční svoz podzemních kontejnerů 09.01.2016