Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
smlouva o servisu a údržbě č. E29703 na výtah v objektu Lierova 146, Kutná Hora 01.10.2012
Výpůjčka 28.08.2012
Nájemní smlouva 01.07.2012
Nájemní smlouva 31.05.2012
Nájemní smlouva na sběrné nádoby na tuhý komunální odpad 11.04.2012
Smlouva o nájmu nemovitostí 16.12.2011
Nájemní smlouva 26.10.2011
Nájemní smlouva 01.08.2011
Nájemní smlouva o nájmu nebyt.prostor 25.07.2011
Nájemní smlouva o užívání nebytových prostor 19.07.2011
Smlouva o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému FENIX 20.05.2011
Smlouva o provozování parku u Tří pávů v Kutné Hoře 06.04.2011
Pojistná smlouva na pojištění majetku pro případ živelné pohromy, vandalismu, odcizení 10.09.2010
Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 09.08.2010
Nájemní smlouva 27.05.2010
Nájemní smlouva 20.01.2010
Smlouva o výpůjčce, užívání nebyt.prostor č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora 19.01.2010
Smlouva o výpůjčce, užívání nebyt.prostor, č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora 19.01.2010
Nájemní smlouva, pozemky, zvířecí hřbitov 30.11.2009
Nájemní smlouva 15.06.2009