Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o zabezpečení provozu tepelného zařízení v objektu č.p. 922 U Havírny Kutná Hora 01.03.2015
Nájemní smlouva 20.02.2015
Nájemní smlouva 12.01.2015
Nájemní smlouva 29.12.2014
smlouva o dílo na vypracování lesních hospodářských osnov 24.11.2014
Smlouva o provozování sběrného dvora 31.10.2014
Smlouva o zajištění svozu a likvidace směsného komunálního odpadu a úklidu kontejnerových stanovišť 31.10.2014
Nájemní smlouva 13.08.2014
Smlouva o výpůjčce 13.08.2014
Nájemní smlouva 27.05.2014
Nájemní smlouva 28.02.2014
Nájemní smlouva 28.02.2014
Nájemní smlouva 15.01.2014
Nájemní smlouva 19.12.2013
Smlouva o nájmu nebyt.prostor v budově č.p. 59 U Lorce na pozemku p.č. 1939/2 v k.ú. Kutná Hora 22.11.2013
Smlouva o nájmu nemovitostí a nebytových prostor 22.11.2013
Nájemní smlouva 02.09.2013
Nájemní smlouva 02.09.2013
Smlouva o provádění úklidových a domovnických prací s Agenturou Varia, s.r.o. 01.08.2013
Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora v Kutné Hoře 15.07.2013