Veřejná zakázka: Výzkum sociálních služeb v SO ORP Kutná Hora

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 138
Systémové číslo VZ: P18V00000061
Datum zahájení: 20.06.2018
Nabídku podat do: 16.07.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzkum sociálních služeb v SO ORP Kutná Hora
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování výzkumné zprávy s následujícím zadáním:

Demografická prognóza území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora (dále jen SO ORP KH) do roku 2028; analýza a prognóza sociálních potřeb a problémů u vybraných cílových skupin na území SO ORP KH do roku 2028; analýza vývoje a prognóza potřebnosti sociálních služeb území SO ORP KH do roku 2028; a finanční analýza sociálních služeb.

Veřejná zakázka je součástí projektu s názvem: Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora, reg. číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582, Operační program Zaměstnanost.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 495 868 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kutná Hora
 • IČO: 00236195
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 552/1
  28401 Kutná Hora
 • Název oddělení: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kutná Hora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646533

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podání nabídek v listinné podobě
Nabídky v listinné podobě lze podávat poštou nebo v pracovních dnech do podatelny zadavatele tak, aby nabídka byla doručena zadavateli do konce lhůty pro podání nabídek.
Adresa pro podávání nabídek:
Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora – vnitřní město

Provozní doba podatelny:
Pondělí: 7:30 – 16:30
Úterý: 7:30 – 14:30
Středa: 7:30 – 16:30
Čtvrtek: 7:30 – 14:30
Pátek: 7:30 – 11:30 a 12:00 -14:00

Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce, na které musí být uvedena adresa uchazeče. Obálka musí být dále označena nápisem: „Neotevírat – veřejná zakázka Výzkum sociálních služeb v SO ORP Kutná Hora“.
V případě podání nabídky v listinné podobě uchazeč předloží nabídku ve 2 vyhotoveních. 1 vyhotovení nabídky bude označeno jako „Originál“ a druhé vyhotovení jako „Kopie“.


Podání nabídek v elektronické podobě
Nabídky v elektronické podobě lze podávat výhradně prostřednictvím systému E-ZAK Města Kutná Hora na adrese https://zakazky.kutnahora.cz/profile_display_2.html.
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kutnahora.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky