Veřejná zakázka: Část 1 SO 01 – SO 06

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 82
Jedná se o část veřejné zakázky: Generální zhotovitel stavby - obnova parku v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 SO 01 – SO 06

Stručný popis předmětu:
Předmětem 1. části veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v obnově areálu parku pod Vlašským dvorem, který je v nevyhovujícím stavu, jak po stránce dendrologické a stavebně technické, tak po stránce funkční. Smyslem obnovy parku je odstranění havarijního či nevyhovujícího stavebního stavu dílčích částí parku a zatraktivnění parku pro návštěvníky a jeho zpřístupnění pro osoby s omezenou schopností pohybu. Předmětem obnovy parku jsou zejména tyto hlavní stavební činnosti: zpevněné plochy, veřejné osvětlení, inženýrské sítě (vodovod a kanalizace). Obnova parku je rozdělena do několika stavebních objektů (SO).


Předpokládaná hodnota

  • 11 000 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky