Veřejná zakázka: Generální zhotovitel stavby - obnova parku v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 81
Systémové číslo: P18V00000004
Spisová značka: MKH/005456/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.01.2018
Nabídku podat do: 20.02.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Generální zhotovitel stavby - obnova parku v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Zadavatel je příjemcem dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného regionálního operačního programu (dále též jen „IROP“) určené na realizaci projektu s názvem „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“ (dále též jen „Projekt“), jehož předmětem je mimo jiné stavební obnova a zpřístupnění a zatraktivnění této památky UNESCO.

Tato veřejná zakázka je realizována v rámci uvedeného Projektu. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v obnově areálu parku pod Vlašským dvorem, který je v nevyhovujícím stavu, jak po stránce dendrologické a stavebně technické, tak po stránce funkční.

Smyslem obnovy parku je odstranění havarijního či nevyhovujícího stavebního stavu dílčích částí parku (opěrné zdi) a zatraktivnění parku pro návštěvníky a jeho zpřístupnění pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kutná Hora
 • IČO: 00236195
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo náměstí 552/1
  28401 Kutná Hora
 • Název odboru: Odbor investic Městského úřadu Kutná Hora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646533

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kutnahora.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy