Veřejná zakázka: Část 2 SO 07: Opěrné zdi etapa 1a

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 83
Jedná se o část veřejné zakázky: Generální zhotovitel stavby - obnova parku v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 SO 07: Opěrné zdi etapa 1a

Stručný popis předmětu:
Předmětem 2. části veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající zejména v opravě havarijního stavu kamenné hradní zdi na pozemku parc. č. 2, k. ú. Kutná Hora. Budou realizovány zejména tyto činnosti: odstranění dřevin a porostu, zemní práce, rozebrání narušeného zdiva, základy, zesilování opěrných zdí, přezdívání opěrných zdí, zpevnění zdiva pomocí zemních kotev, oprava povrchů stávajících zdí, oprava koruny zdi, odvodnění rubu zdi, terénní úpravy, schodiště, zámečnické výrobky.


Předpokládaná hodnota

  • 2 500 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky