Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře – Generální zhotovitel stavby
Odesílatel Jan Tejkal
Organizace odesílatele Město Kutná Hora [IČO: 00236195]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.11.2020 16:44:04
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. 1.pdf (140.24 KB)
- Příloha č. 1 - Laboratorní průzkum.pdf (13.66 MB)