Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Generel dopravy města Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2018 20.09.2018 08:30
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) a výkon autorského dozoru v rámci projektu Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2018 10.09.2018 15:30
Výměna velkých vápen UT3G J.Palacha, Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2018 05.06.2018 11:00
Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
podlimitní Zadáno 11.05.2018 31.05.2018 08:30
„Zabezpečení výstavby v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘ – výkon technického dozoru investora“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2018 21.05.2018 10:00
Provozní údržba hřiště UMT-3G v ulici Jana Palacha, Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2018 04.05.2018 11:00
Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře
podlimitní Vyhodnoceno 17.04.2018 18.05.2018 10:00
EFEKT 2018 – Kutná Hora - dodávka svítidel a rozvaděčů pro obnovu VO
podlimitní Zadáno 13.04.2018 07.05.2018 15:00
Rekonstrukce místních komunikací Kutná Hora, Kaňk dolní část větev B1, B2 a B3 a větev D1"
podlimitní Zadáno 23.03.2018 17.04.2018 08:30
Opravy ocelové konstrukce zastřešení Zimního stadionu Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2018 11.04.2018 11:00
„Činnost koordinátora BOZP v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2018 04.04.2018 13:00
Výměna 4 kusů kogeneračních jednotek na blokových kotelnách Hlouška a Šipší
nadlimitní Zadáno 19.03.2018 25.04.2018 16:00
Dodávka nábytku pro sportovní halu Klimeška
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.02.2018 27.02.2018 09:00
„Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘“
podlimitní Zadáno 06.02.2018 13.03.2018 13:00
Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci povrchu komunikací v ulici Fučíkova, Roháčova, část Rudní a část Uhelná v Kutné Hoře
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.01.2018 01.02.2018 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››