Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kutná Hora, Masarykova ulice-rekonstrukce chodníků
podlimitní Zadáno 04.09.2020 01.10.2020 12:00
Sanace odvalu dolu Šafary v k.ú.Kaňk
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2020 20.07.2020 13:00
Bývalá cihelna - opravy sociálních zařízení v objektu administrativy
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2020 10.07.2020 10:00
Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kutná Hora
podlimitní Zadáno 02.06.2020 23.06.2020 12:00
Stavební úpravy ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2020 21.05.2020 12:00
Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - Cyklostezka Vrchlice
podlimitní Zadáno 24.04.2020 28.05.2020 12:00
Oprava vnějšího pláště objektu č. p. 128 Masarykova ulice (Městské Tylovo divadlo) v Kutné Hoře
podlimitní Zadáno 22.04.2020 19.05.2020 12:00
DSP Parkoviště autobusů Sedlec
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2020 11.05.2020 11:00
Obnova vnějšího pláště domu č. p. 56 náměstí Národního odboje v Kutné Hoře
podlimitní Zadáno 03.04.2020 29.04.2020 12:00
Údržba části travních porostů v Kutné Hoře 2020
podlimitní Zadáno 25.02.2020 19.03.2020 12:00
Restaurování vitrajových oken a dveří včetně opravy truhlářských prvků budovy Kamenného domu, čp. 183 Václavské náměstí v Kutné Hoře
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2020 03.03.2020 10:00
Obnova ohradní zdi hřbitova všech Svatých, Česká ulice, Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 18.02.2020 10:00
„3D Model Vlašského dvora s videomappingem“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2019 17.01.2020 12:00
Sazba, předtisková příprava, tisk a dodání na distribuční místa periodika Kutnohorské listy – radniční zpravodaj města Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2019 12.12.2019 08:00
Procesní řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2019 11.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››