Profil zadavatele: Město Kutná Hora

  • Název: Město Kutná Hora
  • IČO: 00236195
  • Adresa:
    Havlíčkovo náměstí 552/1
    28401 Kutná Hora
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kutnahora.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 646533
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00236195

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o nájmu nemovitostí 16.12.2011
Nájemní smlouva 26.10.2011
Nájemní smlouva 01.08.2011
Nájemní smlouva o nájmu nebyt.prostor 25.07.2011
Nájemní smlouva o užívání nebytových prostor 19.07.2011
Smlouva o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému FENIX 20.05.2011
Smlouva o provozování parku u Tří pávů v Kutné Hoře 06.04.2011
Pojistná smlouva na pojištění majetku pro případ živelné pohromy, vandalismu, odcizení 10.09.2010
Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 09.08.2010
Nájemní smlouva 27.05.2010
Nájemní smlouva 20.01.2010
Smlouva o výpůjčce, užívání nebyt.prostor č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora 19.01.2010
Smlouva o výpůjčce, užívání nebyt.prostor, č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora 19.01.2010
Nájemní smlouva 15.06.2009
Nájemní smlouva 01.10.2008
Nájemní smlouva 18.08.2008
Nájemní smlouva o nájmu nebyt.prostor Benešova 638 Kutná Hora 28.07.2008
Smlouva o nájmu nebyt. prostor v budově č.p. 635, Benešova ul. Kutná Hora 25.04.2008
Smouva o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI 26.03.2008
Smlouva o vypůjčce 21.01.2008