Profil zadavatele: Město Kutná Hora

  • Název: Město Kutná Hora
  • IČO: 00236195
  • Adresa:
    Havlíčkovo náměstí 552/1
    28401 Kutná Hora
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kutnahora.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 646533
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00236195

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka - Obnova protipožárního nátěru, Spolkový dům, Lierova 146, Kutná Hora 01.08.2022
Objednávka úklidových prací 1-31.8.2022 pro sportovní halu Klimeška Kutná Hora 01.08.2022
Smlouva o poskytování úklidových služeb 01.08.2022
Objednávka - Havarijní oprava střechy po pádu stromu 28.07.2022
Koncesní smlouva na provozování městského mobiliáře 21.07.2022
Smlouva o dílo: Změna č. 2 Územního plánu Kutná Hora včetně tzv. úplného znění 21.07.2022
Objednávka - Restaurování poškozených vitrážových výplní 20.07.2022
Smlouva o výpůjčce, výpůjčka nebyt.prostor v Trebišovská 611, Kutná Hora 20.07.2022
Smlouva o podmínkách využití exteriérů města Kutná Hora a interiérů objektu č.p. 552,Kutná Hora 19.07.2022
Kupní smlouva, prodej pozemků 4280/45 a 4281/7 v k.ú. Kutná Hora 18.07.2022
Objednávka - Výměna systému domovních videotelefonů 18.07.2022
Rekonstrukce VO ulic Mezibranská a Sedlecká 15.07.2022
Kupní smlouva, prodej pozemků pod Tratí 14.07.2022
Kupní smlouva, prodej pozemků pod Tratí, p.č. 4280/42, 4282/6, 4283/116 k.ú. Kutná Hora 14.07.2022
Kupní smlouva, prodej pozemků pod Tratí. 4280/43, 4282/7, 4283/113 k.ú. Kutná Hora 14.07.2022
Objednávka servisních a revizních prací na chladícím zařízení a tepelném čerpadlu strojovny zimního stadionu Kutná Hora 14.07.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sparta Kutná Hora, z.s. na pokrytí ztráty hospodaření organizace za uplynulý kalendářní rok 2021-10/2022 14.07.2022
Kupní smlouva, prodej pozemku p.č. 4281/1, k.ú. Kutná Hora 07.07.2022
Smlouva o smlouvě budoucí darovací, darování kamenné zdi s brankou, na pozemku p.č. 9/3 KH 07.07.2022
OBJEDNÁVKA - MŠ Trebišovská Kutná Hora - bezbariérový vstup 01.07.2022
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››