Profil zadavatele: Město Kutná Hora

  • Název: Město Kutná Hora
  • IČO: 00236195
  • Adresa:
    Havlíčkovo náměstí 552/1
    28401 Kutná Hora
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kutnahora.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 646533
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00236195

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
2024 - 2025 ELEKTŘINA ZÁVĚRKOVÝ LIST Dokument PDF závěrkový list _ elektřina 2024.pdf 498.13 KB
2024 - 2025 ELEKTŘINA PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Dokument PDF Kutná Hora_EE_PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE_20220812.pdf 308.93 KB
2024 - 2025 ZEMNÍ PLYN_ZL ZÁVĚRKOVÝ LIST Dokument PDF závěrkový list _zemní plyn 2024.pdf 478.48 KB
2024 - 2025 ZEMNÍ PLYN PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Dokument PDF Kutná Hora _ZP_PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE Kutná Hora.pdf 308.68 KB
2023 ZEMNÍ PLYN ZÁVERKOVÝ LIST
(POTVRZENÍ O UZAVRENÍ BURZOVNÍHO OBCHODU NA TRHU PXE PRO KONECNÉ ZÁKAZNÍKY)
Dokument PDF Závěrkový list _zemní plyn_2023.pdf 829.28 KB
2023 ZEMNÍ PLYN PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Dokument PDF Kutná Hora _ZP_PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE_20220812.pdf 257.59 KB
2023 ELEKTŘINA ZÁVERKOVÝ LIST
(POTVRZENÍ O UZAVRENÍ BURZOVNÍHO OBCHODU NA TRHU PXE PRO KONECNÉ ZÁKAZNÍKY)
Dokument PDF Závěrkový list _elektřina_2023.pdf 848.84 KB
2023 ELEKTŘINA PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Dokument PDF Kutná Hora_EE_PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE_20220812.pdf 258.48 KB
KOMODITNÍ BURZA NÁKUP DODÁVEK NA KOMODITNÍ BURZE (§ 64 písm. c)
Nákup dodávek na komoditní burze představuje pro zadavatele specifickou formu zadání veřejné zakázky, která je v Zákoně zařazena pod jednací řízení bez uveřejnění.

Povinnosti zadavatele uveřejňovat informace dle Zákona:
1. Uveřejnění oznámení o výsledku í ve Věstníku veřejných zakázek
2. Uveřejnění písemné zprávy zadavatele na profilu zadavatele (§ 217)
3. Uveřejnění závěrkového listu a skutečně uhrazené ceny
Dokument PDF Nakup-dodavek-na-komoditni-bur ze.pdf 1.12 MB
Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek Smlouva je uzavřená na dobu neurčitou na nákup komodit ( elektřiny a zemního plynu) na komoditní burze, která má sídlo v ČR a obchoduje s Elektřinou a Zemním plynem. Dokument PDF smlova_o centralizovaném zadávání VZ_včetně_příloha.pdf 531.17 KB
Písemná zpráva zadavatele
Závěrkový list -komodita- Zemní plyn 2021-2022 ZÁVERKOVÝ LIST
(POTVRZENÍ O UZAVRENÍ BURZOVNÍHO OBCHODU NA TRHU PXE PRO KONECNÉ ZÁKAZNÍKY)
Tento závěrkový list se vydává stranám burzovního obchodu uzavřeného na trhu POWER EXCHANGE
CENTRAL EUROPE, a.s. („PXE“) podle § 30 odst. 1 zák. c. 229/1992 Sb., o komoditních burzách
Dokument PDF závěrkový list_ komodita_ zemní plyn_parc_auction_844_8759_mes to_kutna_hora_.pdf 1.62 MB
Ostatní
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Kutná Hora a přidružené subjekty na období 1.1. 2021 až 31.12.2022 Veřejná zakázka na dodávky zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění.
Zakázka realizována dne 27. 5. 2020 formou nákupu v aukci na trhu komoditní burzy PXE.
Ustanovení § 64 písm. c) ZZVZ umožňuje použití jednacího řízení bez uveřejnění, pokud jde o dodávky kupované na komoditních burzách. V daném případě se nákup komodity uskutečnil v aukci na trhu komoditní burzy PXE ve smyslu zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách.

Písemná výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění byla nahrazena poptávkou zadavatele na nákup elektřiny, na základě které proběhla aukce na trhu komoditní burzy PXE ve spojení s Burzovními pravidly PXE pro trh s komoditami pro konečné zákazníky.
Dokument MS Word PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE_město Kutná Hora_EE_20200529.docx 36.13 KB
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Město Kutná Hora a přidružené subjekty na období 1.1. 2021 až 1.1.2023 Veřejná zakázka na dodávky zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění.
Zakázka realizována dne 20. 5. 2020 formou nákupu v aukci na trhu komoditní burzy PXE.
Ustanovení § 64 písm. c) ZZVZ umožňuje použití jednacího řízení bez uveřejnění, pokud jde o dodávky kupované na komoditních burzách. V daném případě se nákup komodity uskutečnil v aukci na trhu komoditní burzy PXE ve smyslu zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách.
Dokument PDF PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE_město Kutná Hora_ZP_20200529 - podpis.pdf 290.43 KB
Závěrkový list -komodita- Elektřina ZÁVERKOVÝ LIST
(POTVRZENÍ O UZAVRENÍ BURZOVNÍHO OBCHODU NA TRHU PXE PRO KONECNÉ ZÁKAZNÍKY)
Tento závěrkový list se vydává stranám burzovního obchodu uzavřeného na trhu POWER EXCHANGE
CENTRAL EUROPE, a.s. („PXE“) podle § 30 odst. 1 zák. c. 229/1992 Sb., o komoditních burzách
Dokument PDF závěrkový list_komodita_ Elektřina_parc_auction_840_875 9_mesto_kutna_hora_f.pdf 2.09 MB